Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Popis služby: 

Obec Slatina nad Bebravou je zriaďovateľom základnej školy s materskou školou Slatina nad Bebravou  

link na stránku školy tu