Úradná tabuľa Úradná tabuľa

Miera triedenia odpadu za rok 2022
Miera triedenia odpadu za rok 2022
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY
Oznámenie o uložení zásielky
Rozpočet na roky 2023-2025
Rozpočet na roky 2023-2025
Poradovník na byt číslo 6 v bytovom dome č. 138
Poradovník na byt číslo 6 v bytovom dome č. 138
Majetkové priznanie starostky obce za rok 2021
Majetkové priznanie starostky obce za rok 2021
Miera triedenia odpadu za rok 2021
Miera triedenia odpadu za rok 2021
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY
Rozpočet na roky 2022-2024
Rozpočet na roky 2022-2024
Záverečný účet obce za rok 2020
Záverečný účet obce za rok 2020
Majetkové priznanie starostky obce za rok 2020
Majetkové priznanie starostky obce za rok 2020
Miera triedenia odpadu za rok 2020
Miera triedenia odpadu za rok 2020
Rozpočet na roky 2021-2023
Rozpočet na roky 2021-2023
Miera triedenia odpadu
Miera triedenia odpadu
Majetkové priznanie starostky obce
Majetkové priznanie starostky obce
Rozpočet na roky 2020-2022
Rozpočet na roky 2020-2022

Elektronická úradná tabuľa Elektronická úradná tabuľa