Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Stavebné tlačivá

Budete presmerovaný na stránku spoločného stavebného úradu v Krásnej Vsi, kde nájdete všetky stavebné tlačivá:

http://www.krasnaves.sk/_spring/index.php?frames=2&p=spolocnyobecnyurad