Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Popis služby:

Obec zverejňuje komunitný plán sociálnych služieb

 

Typy informácií:

  • Sociálne služby
  • Pomoc v hmotnej núdzi
  • Opatera člena rodiny

Domov sociálnych služieb Prameň Slatina nad Bebravou - denný stacionár

Budete presmerovaný na stránku:

http://www.domdochodcov.sk/zoznam-zariadeni/denne-stacionarne-pre-seniorov/stredisko-evanjelickej-diakonie-domov-socialnych-sluzieb-pramen_201