Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou

Slatina nad Bebravou č. 154

956 53  Slatina nad Bebravou

Tel.: 038/766 34 09

Vedúca školskej jedálne: Mariana Tuchyňová

 

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou je účelovým zariadením a poskytuje uzavretý typ stravovania. 

Stravovanie je poskytované predovšetkým pre žiakov ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou, ale aj pre zamestnancov ZŠ s MŠ a pre obyvateľov Obce Slatina nad Bebarvou. 

Jedálny lístok sa zostavuje jeden týždeň vopred v zmysle dodržiavania hygienických predpisov a materiálno-spotrebných noriem.


Pri zostavovaní jedálneho lístka je kladený dôraz na zloženie nutričnej hodnoty stravy, vyváženosť jednotlivých potravín, ale aj na obľúbenosť niektorých jedál u detí aj dospelých.