Oznamy Oznamy

Obecná knižnica-oznam
Zvýšený počet priestupkov počas hubárskej sezóny-oznam
Návrh Záverečného účtu obce za rok 2020
Oznam k horúcemu popolu v nádobách na TKO
Oznam k vývozu TKO-upozornenie
Záverečný účet obce za rok 2019
Výsledky volieb do NR SR 2020 v okrsku č. 1 Slatina nad Bebravou
Publicita dotácie a získania úveru na obstaranie nájomných bytov a technickej vybavenosti
Záverečný účet obce obce za rok 2018
Výsledky volieb do EP v obci

Zoznam zhromaždení občanov Zoznam zhromaždení občanov

Zoznam volieb Zoznam volieb

Widget oznámenia NaS Widget oznámenia NaS