Oznamy Oznamy

Pomoc deťom v ohrození
Návrh rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024
Zverejnenie zámeru obce - prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Verejná lekáreň
Obecná knižnica-oznam
Návrh Záverečného účtu obce za rok 2020
Oznam k horúcemu popolu v nádobách na TKO
Oznam k vývozu TKO-upozornenie
Záverečný účet obce za rok 2019
Výsledky volieb do NR SR 2020 v okrsku č. 1 Slatina nad Bebravou
Publicita dotácie a získania úveru na obstaranie nájomných bytov a technickej vybavenosti

Zoznam zhromaždení občanov Zoznam zhromaždení občanov

Zoznam volieb Zoznam volieb

Widget oznámenia NaS Widget oznámenia NaS