Oznamy Oznamy

Späť

VZN č. 1/2023 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slatina nad Bebravou na povinné predprimárne vzdelávanie

VZN č. 1/2023 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slatina nad Bebravou na povinné predprimárne vzdelávanie tu

Zoznam zhromaždení občanov Zoznam zhromaždení občanov

Zoznam volieb Zoznam volieb

Widget oznámenia NaS Widget oznámenia NaS