Oznamy Oznamy

Späť

Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 4. etapa

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ – ODBOR DOPRAVY

oznamuje pokračovanie realizácie stavebných prác stavby “Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, v mieste stavebných objektov
4. etapy

SO 104 – Rekonštrukcia cesty II/516, /km 11,700 00 – 16,200 00,
križovatka cesty II/516 x III/1894 Petrova Lehota – križovatka cesty II/516 x MK Dolné Motešice/

SO 05 – Mostný objekt evid. č. 516 009 križovanie vodného toku
SO 06 – Mostný objekt evid. č. 516 010 križovanie vodného toku
SO 07 – Mostný objekt evid. č. 516 011 kanál
SO 08 – Mostný objekt evid. č. 516 012 kanál
SO 09 – Mostný objekt evid. č. 516 013 križovanie vodného toku

Stavebné práce pod ochranou čiastočnej uzávierky bude od 15.03. 2023 (streda) realizovať spoločnosť COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava

mapka tu


Zoznam zhromaždení občanov Zoznam zhromaždení občanov

Zoznam volieb Zoznam volieb

Widget oznámenia NaS Widget oznámenia NaS