Oznamy Oznamy

Späť

Komunálne voľby 2022

Komunálne voľby 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu tu 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov tu 

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb: 448

Počet volebných obvodov: 1

Počet poslancov: 5

Počet volebných okrskov : 1

Volebná miestnosť: prísalie kultúrneho domu, Slatina nad Bebravou 17

Zapisovateľ miestnej/okrskovej volebnej komisie: Bc. Zuzana Filínová, Obecný úrad, Slatina nad Bebravou 17, 038/766 32 01   obecslatinanadbeb@gmail.com

E-mailová adresa na doručovanie oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie: obecslatinanadbeb@gmail.com.

Po úradných hodinách doručujte kandidátne listiny a oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK  zapisovateľke na adresu Podlužany 323, ale predtým ju kontakujte telefonicky.  

- ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov tu

Informácia o spôsobe hlasovania tu

- Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí tu

- Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov tu

- Vzory kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí https://www.minv.sk/?selfgov22-vzory04

- Všeobecné informácie z Ministerstva vnútra SR https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

- ZÁKON z 29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov tu


Zoznam zhromaždení občanov Zoznam zhromaždení občanov

Zoznam volieb Zoznam volieb

Widget oznámenia NaS Widget oznámenia NaS