Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

Zverejnenie zámeru obce - prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Verejná lekáreň

Zverejnenie zámeru obce - prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Verejná lekáreň tu


Oznamy Oznamy

Zápis detí do MŠ
Odstávka pitnej vody 17. mája
Kvapka krvi pre Ondríka
Mobilný rozhlas-munipolis
Pomoc pre Ukrajinu
Pomoc deťom v ohrození
Návrh rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024
Zverejnenie zámeru obce - prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Verejná lekáreň
Obecná knižnica-oznam
Návrh Záverečného účtu obce za rok 2020

Zoznam zhromaždení občanov Zoznam zhromaždení občanov

Zoznam volieb Zoznam volieb

Widget oznámenia NaS Widget oznámenia NaS