Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

Pomoc pre Ukrajinu

Informácie od SČK o poskytnutí pomoci tu 

Informácie všeobené o pomoci Ukrajine tu 

Odbor Krízového riadenia Okresného úradu v Bánovciach nad Bebravou žiada o vytvorenie zoznamu fyzických a právnických osôb na Obecnom úrade v Slatine nad Bebravou, ktoré sú ochotné dobrovoľne ubytovať vo svojej nehnuteľnosti utečencov z Ukrajiny. Musia to byť vlastníci nehnuteľnosti. Ak máte záujem ponúknuť súkromné ubytovanie utečencom z Ukrajiny, môžete sa nahlásiť cez telefón 038/766 32 01 alebo  email obecslatinanadbeb@gmail.com.


Oznamy Oznamy

Zápis detí do MŠ
Odstávka pitnej vody 17. mája
Kvapka krvi pre Ondríka
Mobilný rozhlas-munipolis
Pomoc pre Ukrajinu
Pomoc deťom v ohrození
Návrh rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024
Zverejnenie zámeru obce - prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Verejná lekáreň
Obecná knižnica-oznam
Návrh Záverečného účtu obce za rok 2020

Zoznam zhromaždení občanov Zoznam zhromaždení občanov

Zoznam volieb Zoznam volieb

Widget oznámenia NaS Widget oznámenia NaS