Oznamy Oznamy

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
Zámer predaja obecného majetku parcela CKN 302/2
Komunálne voľby 2022
Čerpanie dovoleniek-MUDr. Chocholatá
Mobilný rozhlas-munipolis
Pomoc pre Ukrajinu
Pomoc deťom v ohrození
Návrh rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024
Zverejnenie zámeru obce - prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Verejná lekáreň
Obecná knižnica-oznam

Zoznam zhromaždení občanov Zoznam zhromaždení občanov

Zoznam volieb Zoznam volieb

Widget oznámenia NaS Widget oznámenia NaS