Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Slatina nad Bebravou sa rozprestiera pri sútoku rieky Bebravy a Trebichavského potoka. Jadro obce bolo v blízkosti vyvieračky Vrchovište. Južná časť obce za potokom Bebravou mala názov Farkaška, západná časť obce smerom k Slatinke sa volala Baračka, časť obce nad vyvieračkou Vrchovište mala názov Hôrka a časť obce tiahnúca sa k obci Šípkov mala názov Priehrada. Vápencové útvary v Slatine i v priľahlých obciach Slatinka nad Bebravou a Krásna Ves reprezentujú dve hlavné krasové charakteristiky: kras vysokohorský a planinový. Vysokohorský kras reprezentujú skalné útvary len čiastočne porastené stromami, kras planinový početné škrapové polia a závrty s jaskyňami. Doposiaľ je známych sedem jaskynných otvorov a vyše 70 závrtov lievikovitého profilu.