Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Zverejnenie zámeru obce - prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Verejná lekáreň tu