Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Popis služby:

Obec poskytuje informácie o náboženských inštitúciách na jej území

 

Typy informácií:

  • Zoznam náboženských inštitúcií
  • Zverejnené materiály

 

Náboženské zloženie obyvateľstva

939 - rímskokatolícka cirkev          

   3 - evanjelická cirkev augsburského vyznania

  

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

Evanjelická cirkev augsburského vyznania farský úrad, 
956 53 Slatina nad Bebravou 55
Tel: 038/766 32 47
Mob: 0918 828 137

Mgr. Martina Tlkancová − zborová farárka
zborový dozorca: Miloš Adamec
kantorka: Elena Ďurčová
10:30 Slatina, 14:00 DD Krásna Ves 1. nedeľa v mesiaci (POS)

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Slatina nad Bebravou

Kontaktné údaje:
Slatina nad Bebravou 214, 956 53 Slatina nad Bebravou
Telefón: 038 / 766 32 21

Fakturačné údaje:
IČO:34074562
Obchodné meno: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Slatina nad Bebravou
Sídlo: Slatina nad Bebravou 214, 956 53 Slatina nad Bebravou