Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Riadiaci orgán   

                                                                                                                                                                                 

Publicita projektu:   Projekt "Vytvorenie bezplatných Wifi zón v obci Slatina nad Bebravou" je spolufinancovaný Európskou úniou. Prijímateľ: Obec Slatina nad Bebravou, Slatina nad Bebravou 17, 956 53

Cieľom projektu je: Zabezpečenie zvýšenia povedomia verejnosti o podpore EÚ pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra-zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom/NGN. Vybudované prístupové body poskytnú občanom a návštevníkom obce bezplatné pripojenie k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. 

Zoznam prístupových bodov širokopásmového internetu: 

1. Obecný úrad+Kultúrny dom s.č 17, Slatina nad Bebravou  1 externý AP+2 interný AP            

2. Zdravotné stredisko s.č. 226, Slatina nad Bebravou  1 externý AP+1 interný AP

3. Požiarna zbrojnica s.č. 211, Slatina nad Bebravou  1 externý AP                               

4. Dom smútku s.č. 200, Slatina nad Bebravou   1 externý AP

5. Knižnica s.č. 124, Slatina nad Bebravou  1 externý AP +1interný AP                

6. Budova ZŠ s MŠ s.č. 154, Slatina nad Bebravou  1 externý AP

7. Šatne na ihrisku s.č. 13, Slatina nad Bebravou (pokrytie priestranstva futbalového štadióna)  1 externý AP

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 14 500,00 €

Výška poskytnutého príspevku z EÚ a zo ŠR – 95 % oprávnených výdavkov: 13 775,00 €

Vlastné zdroje prijímateľa obce Slatina nad Bebravou – 5% oprávnených výdavkov: 725,00 €

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/                                                                                                                                                                                                                

 

Kalendár udalostí