Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

 Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023, konané 30.09.2023   

Výsledky volieb do NR SR 2023 za Obec Slatina nad Bebravou

 

 

  tu     

 

informácia pre voliča   rozhodnutie o vyhlásení volieb

Obec  Slatina nad Bebravou  má utvorený jeden volebný okrsok.

Volebná miestnosť bude prísalie kultúrneho domu. Za zapisovateľku OVK bola menovaná Bc. Zuzana Filínová, 038/766 32 01, obecslatinanadbeb@gmail.com

Emailová adresa pre doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obecslatinanadbeb@gmail.com
Emailová adresa pre na doručenie Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: obecslatinanadbeb@gmail.com

O voľbu poštou zo zahraničia možno požiadať do 9. augusta.

Všetky informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky https://www.minv.sk/?volby-nrsr

 Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu tu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Riadiaci orgán   

                                                                                                                                                                                 

Publicita projektu:   Projekt "Vytvorenie bezplatných Wifi zón v obci Slatina nad Bebravou" je spolufinancovaný Európskou úniou. Prijímateľ: Obec Slatina nad Bebravou, Slatina nad Bebravou 17, 956 53

Cieľom projektu je: Zabezpečenie zvýšenia povedomia verejnosti o podpore EÚ pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra-zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom/NGN. Vybudované prístupové body poskytnú občanom a návštevníkom obce bezplatné pripojenie k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. 

Zoznam prístupových bodov širokopásmového internetu: 

1. Obecný úrad+Kultúrny dom s.č 17, Slatina nad Bebravou  1 externý AP+2 interný AP            

2. Zdravotné stredisko s.č. 226, Slatina nad Bebravou  1 externý AP+1 interný AP

3. Požiarna zbrojnica s.č. 211, Slatina nad Bebravou  1 externý AP                               

4. Dom smútku s.č. 200, Slatina nad Bebravou   1 externý AP

5. Knižnica s.č. 124, Slatina nad Bebravou  1 externý AP +1interný AP                

6. Budova ZŠ s MŠ s.č. 154, Slatina nad Bebravou  1 externý AP

7. Šatne na ihrisku s.č. 13, Slatina nad Bebravou (pokrytie priestranstva futbalového štadióna)  1 externý AP

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 14 500,00 €

Výška poskytnutého príspevku z EÚ a zo ŠR – 95 % oprávnených výdavkov: 13 775,00 €

Vlastné zdroje prijímateľa obce Slatina nad Bebravou – 5% oprávnených výdavkov: 725,00 €

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/                                                                                                                                                                                                                

 

Oznamy Oznamy

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Kalendár udalostí