Oznamy Oznamy

Späť

Voľby do orgánov samosprávy obcí: zapisovateľka a adresa na doručovanie

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

 

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí :

Kandidátne listiny na poslancov OcZ a starostu doručujte zapisovateľke miestnej volebnej komisie p. Marte Doktorovej, Slatina nad Bebravou 86, tel. číslo 0940 880 676. 

Voľby do orgánov samosprávy obcí:

E-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej resp. okrskovej volebnej komisie je:

obecslatinanadbeb@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

V Slatine nad Bebravou, 27.08.2018

 

                                                                                             

                                  

                                                                                                          Bc. Alena Vranková, v.r.

                                                                                                                      starostka obce

 

 


Zoznam zhromaždení občanov Zoznam zhromaždení občanov

Zoznam volieb Zoznam volieb

Widget oznámenia NaS Widget oznámenia NaS