Oznamy Oznamy

Späť

Oznam o uzávierke cesty Podlužany

OZNAM O UZÁVIERKE CESTY PODLUŽANY

Na základe listu od Okresného úradu Bánovce nad Bebravou, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácii Vám dávame na vedomie, že v sobotu 28.07.2018 od 13.00 do 19.00 hodiny sa budú konať Majstrovstvá Slovenska mládeže v cestnej cyklistike. Z tohto dôvodu bude cesta v intraviláne a extraviláne obce Podlužany (v úseku od križovatky ciest III/1824 a cesty II/1823 v smere na obec Prusy) a obce Timoradza (v úseku pri miestnom obecnom úrade), krátkodobo uzavretá.

Prejazd vozidlám hromadnej dopravy a vozidlám z dotknutých obcí Podlužany, Timoradza a ostatných obcí Podhoria  bude možný v čase od 14.30 do 15.30 hodiny a od 17.00 do 17.30 hodiny. 

V ostatnom čase pretekov, bude prejazd možný len obchádzkou cez Horňany, Bobot, Motešice a Krásnu Ves. Rovnako to platí aj v opačnom smere.

Všetka doprava bude riadená prenosnými dopravnými značkami a vyškolenými osobami.  


Zoznam zhromaždení občanov Zoznam zhromaždení občanov

Zoznam volieb Zoznam volieb

Widget oznámenia NaS Widget oznámenia NaS