Oznamy Oznamy

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce
Voľby do orgánov samosprávy obcí-zapisovateľka a adresa na doručovanie
Voľby do orgánov samosprávy obcí- počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb a počet poslancov
Voľby do orgánov samosprávy obcí- informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Komunitný plán sociálnych služieb - časť Priority rozvoja sociálnych služieb
Služby štátu IOMO
Ukončenie realizácie projektu
Od 1.1.2018 došlo k zmene v zákone o správnych poplatkoch.

Zoznam zhromaždení občanov Zoznam zhromaždení občanov

Zoznam volieb Zoznam volieb

Widget oznámenia NaS Widget oznámenia NaS