Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Obec Slatina nad Bebravou k dátumu 23.11.2017 nemá žiadnych daňových dlžníkov.