Oznamy Oznamy

27.08.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí: zapisovateľka a adresa na doručovanie
Voľby do orgánov samosprávy obcí-zapisovateľka a adresa na doručovanie
18.07.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Voľby do orgánov samosprávy obcí- počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb a počet poslancov
17.07.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Voľby do orgánov samosprávy obcí- informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Kalendár udalostí Kalendár udalostí