Oznamy Oznamy

18.07.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Voľby do orgánov samosprávy obcí- počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb
17.07.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Voľby do orgánov samosprávy obcí- informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Kalendár udalostí Kalendár udalostí