Oznamy Oznamy

18.07.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Voľby do orgánov samosprávy obcí- počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb a počet poslancov

Kalendár udalostí Kalendár udalostí